Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα: ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.
Διεύθυνση: Χάλκης 10
Πόλη: Καβάλα
Τ.Κ.: 65404
Τηλ.: 2510 622300
Fax: 2510 622308
E-mail: info@meconsa.gr