Επαρχιακή οδός Άβατου

φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση επαρχιακής οδού αρ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι Άβατο»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά την βελτίωση (διαπλάτυνση) της αρ. 7 Επαρχιακής οδού σε μήκος οδού 12,50 χλμ, από την διασταύρωση με την αριθ. 2 Ε.Ο. μέχρι την αρχή του οικισμού Αβάτου, εξαιρούμενου του τμήματος που διέρχεται μέσα από τον οικισμό Ευλάλου.

φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου
φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου
φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου
φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου
φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου
φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου
φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου
φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου
φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου
φωτογραφία επαρχιακής οδού Άβατου