Επέκταση βιολογικού καθαρισμού δήμου Ξάνθης

φωτογραφία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Ξάνθης

ΕΡΓΟ: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ξάνθης»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. - ΘΡΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.949.841,73 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το αντικείμενο της εργολαβίας περιελάμβανε την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου και την κατασκευή και θέση σε αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου ήταν η επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων Δήμου Ξάνθης ώστε να καλύψουν δυναμικότητα 60.000 ισοδύναμων κατοίκων, θεωρώντας δεδομένο ότι η υφιστάμενη εγκατάσταση αρκούσε για 45.000 ι.κ. Βρίσκεται 6 χλμ. περίπου νοτιοδυτικά από το κέντρο της Ξάνθης και πλησίον του οικισμού Λέυκης, σε αγροτική έκταση 40 στρεμμάτων. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται σε παρακείμενη τάφρο με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λασπία.

φωτογραφία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Ξάνθης
φωτογραφία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Ξάνθης
φωτογραφία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Ξάνθης
φωτογραφία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Ξάνθης
φωτογραφία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Ξάνθης
φωτογραφία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Ξάνθης