Βελτίωση επαρχιακής οδού Δράμας – Σιδηρόνερου – Δασικού χωριού

φωτογραφία επαρχιακής οδού Δράμας – Δασικού χωριού

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Δράμας – Σιδηρόνερου – Δασικού χωριού (από Τ.Δ. Σκαλωτής προς Δασικό χωριό) έως Χ.Θ. 11+800»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. - ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.790.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά την ανακατασκευή του υπάρχοντος δρόμου από το Τ.Δ. Σκαλωτής προς το Δασικό χωριό μέχρι την Χ.Θ. 11+800, σε όλο του το μήκος.

φωτογραφία επαρχιακής οδού Δράμας – Δασικού χωριού
φωτογραφία επαρχιακής οδού Δράμας – Δασικού χωριού
φωτογραφία επαρχιακής οδού Δράμας – Δασικού χωριού
φωτογραφία επαρχιακής οδού Δράμας – Δασικού χωριού
φωτογραφία επαρχιακής οδού Δράμας – Δασικού χωριού
φωτογραφία επαρχιακής οδού Δράμας – Δασικού χωριού
φωτογραφία επαρχιακής οδού Δράμας – Δασικού χωριού