Η Εταιρεία

εξοπλισμός κατασκευών

Η εταιρία «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Εμποροβιοτεχνική και Εργοληπτική Εταιρία» (συντομογραφία ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 2002 από τον κ. Μεγκλή Γεώργιο του Πέτρου.

Είναι τεχνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, όπως έργα οδοποιίας, γεφυροποιίας, υδραυλικά, αποχετευτικά, αρδευτικά, λιμενικά, οικοδομικά, ενεργειακά – βιομηχανικά, ηλεκτρομηχανολογικά, ειδικά γεωτεχνικά και έργα προστασίας περιβάλλοντος.

Η έδρα της εταιρίας είναι στην Καβάλα στην οδό Χάλκης 10.

Από το 2004 μέχρι σήμερα η εταιρία παρουσίασε μία αξιοσημείωτη δραστηριότητα, εκτελώντας πληθώρα οικοδομικών και  υδραυλικών έργων, καθώς και έργα οδοποιίας, έργα περιβάλλοντος και διάφορα ειδικά έργα, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά.

Από το 2012 η εταιρία άρχισε να δραστηριοποιείται επίσης και στον τομέα της ανακύκλωσης.

Το 2014 εγκατέστησε μονάδα ανακύκλωσης Α.ΕΚ.Κ. στα Κιμμέρια Ξάνθης. Σκοπός της μονάδας είναι η ανακύκλωση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – καθαιρέσεων από Δημόσια & Ιδιωτικά έργα με τελικά προϊόντα, άμμος, αδρανή διαφόρων διαβαθμίσεων, 3A, σίδερο και κατάλληλα υλικά για φυτική γη, υλικά επικάλυψης σκουπιδότοπων, αποκατάστασης λατομείων κ.τ.λ.